Το Ζάννειο Επαγγελματικό Λύκειο Πειραιά

Ζάννειο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Με νόμο που ψηφίζει η Βουλή των Ελλήνων (4327/14-5-2015), επαναλειτουργεί το πρώην 6ο ΕΠΑΛ Πειραιά (σήμερα Ζάννειο ΕΠΑΛ), με όλους τους τομείς και τις ειδικότητες που είχε πριν αποφασιστεί η κατάργησή του.

Με παρουσία 50 και πλέον χρόνων στην παροχή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Πειραιά, παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων και ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας

Παρουσιάζουμε την πρόταση του συλλόγου διδασκόντων για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου με βάση την Υπουργική Απόφαση της 9.2.2021(ΦΕΚ 491 τ.Β'). Μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας στο email του σχολείου τόσο ατομικά όσο και ανά τμήμα, 5μελές και 15μελές, έως την 31η Μαρτίου 2021. Από τις προτάσεις σας θα διαμορφωθεί ο τελικός εσωτερικός κανονισμός του σχολείου.

        Η Δνση του Ζαννείου ΕΠΑΛ Πειραιά

 

Δημόσιο Σχολείο στο κέντρο της πόλης

Ζάννειο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Σήμερα είναι το μοναδικό Δημόσιο Τεχνικό Σχολείο στο κέντρο της πόλης, το οποίο λειτουργεί με απογευματινό ωράριο [17:00 - 21:30] και εξυπηρετεί μαθητές από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Οι μαθητές μας, μετά από τριετή φοίτηση, αποκτούν

Οι απόφοιτοι μας, έχουν τη δυνατότητα: